De sessie

Een coachingssessie met mij en de paarden vindt plaats in de wei vlakbij Riel, tussen Geldrop en Eindhoven. Eerst zitten we samen om je eventuele vraag te bespreken en verwachtingen af te stemmen. Ik geef een korte uitleg over hoe paardencoaching werkt.

Daarna gaan we naar de ring waarin je plaatsneemt, samen met een van de paarden.
We blijven met beide benen op de grond en werken naast het paard.
Ik zal de eerste 5 minuten de tijd nemen om te observeren.
Door middel van het stellen van vragen probeer ik samen met jou tot de essentie van de vraag te komen.
Soms gebeurt er meteen iets wat aandacht vraagt, soms zal ik wat meer sturen. Ik kan je dan vragen een opdracht met het paard uit te voeren.
Wanneer een situatie erom vraagt kan ik gebruik maken van opstellingstechnieken.

Het proces in vier stappen:

  • Reflectie: helder krijgen wat er speelt
  • Emotie: voelen, ervaren
  • Inzicht: je begrijpt de boodschap
  • Actie: gedrag aanpassen

Soms is er meteen herkenning, je krijgt het inzicht al tijdens de sessie.
Het komt vaak voor dat de beelden even moeten bezinken. Het inzicht komt een paar dagen later, of in de loop van weken.